Ubuntu中把python3设为默认

系统 522 0

转自:https://www.cnblogs.com/Jeb15/p/6080331.html

直接执行这两个命令即可:

sudo  update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2 100

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 150

 

如果要切换到Python2,执行:

sudo update-alternatives --config python

按照提示输入选择数字回车即可。

Ubuntu中把python3设为默认_第1张图片


更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

发表我的评论
最新评论 总共0条评论