Python获取文件所在目录和文件名的方法

系统 700 0

实例如下:

      
import os 
 
if __name__ == "__main__": 
 file_path = 'D:/test/test.apk' 
 parent_path = os.path.dirname(file_path) 
 print('parent_path = %s' % parent_path) 
 file_name = os.path.split(file_path)[-1] 
 print('file_name = %s' % file_name) 
     

输出:

以上就是小编为大家带来的Python获取文件所在目录和文件名的方法全部内容了,希望大家多多支持脚本之家~


更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

发表我的评论
最新评论 总共0条评论