python字符串str和字节数组相互转化方法

系统 591 0

实例如下:

      
# bytes object 
b = b"example" 

# str object 
s = "example" 

# str to bytes 
bytes(s, encoding = "utf8") 

# bytes to str 
str(b, encoding = "utf-8") 

# an alternative method 
# str to bytes 
str.encode(s) 

# bytes to str 
bytes.decode(b) 
     

以上这篇python字符串str和字节数组相互转化方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。


更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

发表我的评论
最新评论 总共0条评论